Học viện La-bios

Học viện Labios được sáng lập bởi nhà điều hành/sáng lập học viện ISME, một trong những bậc tiền bối trong lĩnh vực đầu tư về giảng dạy ngành tóc tại Úc, Nhật, Mỹ và Việt Nam. Chương trình giảng dạy được thiết kế dựa vào nhu cầu, khả năng và xu hướng phát triển thị trường, đồng thời chú trọng sự tiến bộ của từng học viên trong mỗi khóa học.

Học viên La-bios xây dưng các khóa học chú trọng vào chất lượng giảng dạy và sự tiến bộ của từng cá nhân học viên. Sự tiến bộ trong kỹ năng của từng học viên qua từng cấp bậc cơ bản, trung cấp và cao cấp. Học viện La-bios được xây dựng dựa trên “tâm yêu ngành tóc” và sự phát triển của những “thợ tóc” qua từng khóa học.

Chứng nhận mà Học viện La-bios cấp sau mỗi khóa học là thành quả của mỗi học viên. Học viên phải chứng minh sự tiến bộ của mình qua mỗi buổi học đối với chuyên gia nước ngoài mà chúng tôi mời về giảng dạy. Khi khách hàng đồng ý chọn Salon để làm đẹp, người thợ tóc không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn phải chuyển tải cả tâm yêu nghề vào tác phẩm của mình.

Học viện La-bios tự hào là nơi đào tạo ngành bằng những chuyên gia có tiếng từ nước ngoài với những bằng cấp quốc tế:

Ông STEVEN HILL | Principal LA-BIOS Melbourne Campus
Vidal Sasson | London, UK - Senior Educator (1997 –1999)
Pivot Point Australia | Melbourne, Victoria
Education Assessor / Director (2002 - 2011)

NHỮNG GIẢI THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

Australian Junior Champion 1987 IHS Championships Awards

 • Ladies Haircut/1st
 • Men’s Haircut/2nd
 • Ladies evening style/1st

Australian Champion 1993 HBIA Championships

 • Ladies Haircut/1st
 • Men’s Haircut/2nd
 • Ladies evening style/1st
 • Creative Colour/1st

HBIA Australian Championships 2001

 • Ladies Haircut/2nd
 • Team event/2nd

Australian Titles 2002 IHS Championships

 • Creative Colour/3rd

World Cup Team Championships Shanghai China 2003

 • Team Bronze
 • World Cup Ladies Haircut/Silver
 • World Cup Ladies Commercial Colour/Gold

Để nhận thông tin khuyến mãi, chương trình bán hàng hằng tháng, vui lòng cung cấp thông tin.

NEWS LETTER!